הסכם למען עובדי הוראה גמלאים

פועלים עבור כולם!

רואים תוצאות וממשיכים לעשות הפעם למען עובדי הוראה גמלאים המקבלים את קצבתם מאוצר המדינה

גמלאים יקרים, שמחה לבשר כי הגענו לידי הסכמה עם משרד האוצר, כי כל עובד הוראה, גמלאי בפנסיה תקציבית, שפרש לגמלאות ובמועד הפרישה הועסק לפי תנאי שכר אופק חדש , יהא זכאי ל – 2 גמולי השתלמות בגין כל קידום בדרגה באופק וזאת מיום הפרישה , הפרשים יבוצעו בחודשים הקרובים עם סיום קבלת הקבצים ממשרד החינוך והערכות אגף הגמלאות לשינוי בסיס השכר.

עובדי הוראה שפרשו משנת 2012 ואילך ולא הצטרפו לאחת הרפורמות – גמלתם תוגדל בשיעור 3.4 אחוזים ממועד הפרישה , משרד החינוך נערך להעביר את הקובץ למנהל הגמלאות לביצוע ההפרשים ועדכון הגמלה.

כמו כן, אנו לקראת סיום מו"מ על נוהל חישוב תוספות שכר לגמלאים שהועסקו ערב פרישתם ברפורמת עוז לתמורה, עובדי מכללות או שחלקיות העסקתם הייתה באופק ורפורמה אחרת או באופק ועולם ישן.

כל עובדי הוראה (גמלאי המדינה) שפרשו לגמלאות טרם אופק או לאחר אופק וקצבתם צמודה למדד המחירים בהתאם לחוק הגמלאות , הסתדרות המורים יחד עם הסתדרות עובדי המדינה והסתדרות המעוף התאגדו לפעול לשינוי חוק הגמלאות כך שהגמלה תוצמד לתוספות השכר כפי שהייה טרם השינוי, הערכות זו לשינוי חקיקה על אף התנגדות משרד האוצר היא מהלך לא פשוט ותחייב הרתמות של כל האיגודים המקצועיים ועל כן החבירה הינה הכרחית.

מבטיחה כי הודעה על תוצאות המו"מ תועבר אליכם עם מועד החתימה.

השארת תגובה