הוספת גמולים לעובדי ההוראה

מקבלים יותר כי מגיע יותר

גמול הוגן לעובדי ההוראה על שלל תפקידיהם השונים הנלווים לעבודת החינוך, הינו צעד מתבקש במאבק לחיזוק מעמד עובדי ההוראה. משכך, דאגנו להכניס זאת במסגרת תיקון הסכם השכר.

בין הגמולים אשר הוספנו: גמול לרכזי טיולים בביה”ס היסודיים וחט"ב בגובה 6%, גמול לרכזי השתלבות ואוכלוסייה מיוחדת בביה”ס היסודיים וחט"ב בגובה 6%, גמול לרכזים פדגוגים בביה”ס היסודיים וחט"ב בגובה 6%, גמול למעריך תפקודי למידה (מת”ל) בחט”ב בגובה 6% וגמול למורה חונך וגננת חונכת, התשלום יבוצע ישירות ע"י משרד החינוך בתלוש השכר ועל כל מתמחה יקבלו החונכים 2.4%%.

כעת עם הוספת הגמולים, עובדי הוראה יקבלו תמורה הולמת בעד עבודתם וגמול ראוי לאחריות המגיעה עם התפקידים אשר ממלאים. עוד מטרה הושגה, ממשיכים למטרה הבאה בדרך להשגת כלל המטרות. את מעמד עובדי ההוראה מחזקים ומקדמים במעשים ולא בדיבורים.
יחד ננצח, שבוע מבורך לכולם.

השארת תגובה