תוספת נסיעות לעובדי ההוראה

צעד נוסף בקידום מעמד עובדי ההוראה

במסגרת הסכם השכר החדש שחתמנו עם משרדי האוצר והחינוך, הוסכם להחריג את עו"ה מהרפורמה של התחבורה הציבורית בניכוי של 14.5% שהושת על כלל המשק. מעבר להיבט הכלכלי החשוב, החרגת ציבור עובדי ההוראה מכלל המשק הינה צעד משמעותי נוסף בחיזוק וקידום מעמד עובדי ההוראה. נמשיך לפעול בכל הכוח כדי להוסיף לקדם ולחזק את מעמדכם ורווחתכם.

שבת שלום

השארת תגובה