התפקדות לסיעת אמ"י בהסתדרות המורים

התפקדו עכשיו והצטרפו לעשייה!